Dobrze Zaprojektowana Szkoła

Certyfikat Dobrze Zaprojektowana Szkola 2017

CERTYFIKAT ,,DOBRZE ZAPROJEKTOWANA SZKOŁA”

dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która wzięła udział

 w Ogólnopolskim konkursie ,,Projekt z klasą”

 

Temat projektu: ,,Pasje kulinarne drogą do wymarzonej pracy”

Cele projektu:

 • rozwijanie pasji kulinarnych
 • poznanie przez uczestników nowych smaków
 • przedstawienie technik przygotowywania potraw i wyrobów cukierniczych
 • promowanie tradycyjnych polskich wyrobów
 • wyrabianie nawyku artystycznego
 • wyrabianie nawyku higieny i estetyki pracy
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego
 • uświadomienie uczestnikom konkursu, że eksperymentowanie w kuchni może byćświetnym sposobem na ciekawe spędzenie czasu z przyjaciółmi/rodziną i dobrą zabawą
 • uświadomienie roli pracownika i pracodawcy podczas podejmowania pierwszej pracy
 • uświadomienia roli nowoczesnych technik wspierania uczniów w procesie uczenia się
 • integracja społeczności szkolnej
 • kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły - promowanie ZSZ w środowisku lokalnym  (współpraca szkoły ze społecznością lokalną)
 • kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów

Etapy projektu:

 1. Konkurs : ,,Pierogowy zawrót głowy”
 2. Warsztaty Piernikowe szaleństwo,
 3. Pokaz – Tradycyjne potrawy wigilijne
 4. Konkurs -,,Praliny – czekoladowa rozkosz”
 5. Prezentacja  Stół Wielkanocny
 6. Konkurs ,,Świadomy pracownik” – zagadnienia z kodeksu pracy
 7. Zajęcia warsztatowe - Kinezjologia Edukacyjna - Metoda Dennisona wspierająca procesy uczenia się.

       Korzyści dla ucznia

         Organizacja cyklu konkursów:

 • wpłynie pozytywnie na uczniów powodując pobudzenie wyobraźni, zmysłu artystycznego, zwiększenie własnej wartości i wiary w swoje możliwości
 • pozwoli na własną inwencję twórczą podczas dekoracji pierników czy wykonywania i zdobienia przekąsek wielkanocnych.
 • Nasze działania pozwolą młodzieży rozpoznać swoje umiejętności cenione dziś na rynku pracy oraz dadzą wskazówki, jak je doskonalić w codziennym życiu.
 • W trakcie założonych działań młodzież będzie kształcić także cały szereg miękkich kompetencji takich jak: współpraca w grupie,  umiejętność prezentacji wykonanych dań, komunikacji oraz dyskusji.
 • Istotnym elementem jest wyrobienie nawyku samodzielnej i prawidłowej organizacji  pracy, estetycznego wyglądu i logicznego myślenia.

Korzyści dla szkoły

 • promocja szkoły w środowisku lokalnym,
 • wspieranie postaw przedsiębiorczych uczniów,
 • propagowanie idei pracy metodą projektu w ZSZ
 • doskonalenie umiejętności zawodowych  i wizerunku uczniów
 • zadawalające wyniki egzaminów zawodowych
 • motywacja do udziału w podobnych przedsięwzięciach

Korzyści dla środowiska lokalnego

 • wiedza o działaniach szkoły, sukcesach i osiągnięciach uczniów,
 • przygotowanie absolwentów do twórczej pracy,
 • przejmowania inicjatywy tworzenia nowych miejsc pracy;
 • wykształcenie w uczniach poczucia własnej wartości i pewności siebie, co w przyszłości daje większe szanse na zatrudnienie

Elementy unikatowe

-  Innowacyjny sposób na wykorzystanie  zdobytej wiedzy w praktyce  - organizacja konkursów, pokazów, warsztatów (indywidualizacja pracy uczniów w zależności od ich możliwości )

-  Organizacja warsztatów pobudzających do twórczego myślenia Kinezjologia Edukacyjna - Metoda Dennisona

-  Prezentacja multimedialna ukazująca zdolności kulinarne uczniów oraz fotorelacja - jako sposoby relacjonowania przebiegu projektu

-  Efektywny sposób przygotowywania uczniów do egzaminów zawodowych  i  wejścia na rynek pracy

-  Uświadamianie uczniom praw i obowiązków pracownika i pracodawcy

-  Ukazywanie i rozpowszechnianie pozytywnych informacji na temat różnorodnych działań prowadzonych w szkole

-  Współpraca ze środowiskiem lokalnym – udział zaproszonych gości w prezentacji  umiejętności uczniów.

 

Koordynator projektu: Anna Zdolska

Opublikowano: 14 lutego 2017 09:09

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 391

Wszelkie prawa zastrzeżone © Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony