Dzień Zawodowca w naszej placówce. 13 luty 2020 r.

W dniu 13 lutego 2020r. w SOSW w Olbięcinie odbył się Dzień Zawodowca, którego celem było aktywizowanie uczniów do rozwijania umiejętności zawodowych , przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej oraz kształtowanie  właściwych postaw.

Na spotkaniu przedstawiono treści związane z realizacją zadań doradztwa zawodowego w Ośrodku, obejmujące:

ü  kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności,

ü  stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

ü  przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Uczniowie prezentując swoje umiejętności: wykonali tematyczne plakaty, sporządzili przekąski  oraz zatańczyli walca.

 Impreza była też okazją do podsumowania projektu ,, Młodzi profesjonalni konkurencyjni",  realizowanego przez absolwentów naszej szkoły w zakładach produkcyjnych.  Omówiono  korzyści  wynikające z zatrudnienia, nie tylko w kwestii wynagrodzenia lecz kształtowania postaw prospołecznych, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym.

Przedstawiciel PUP w Kraśniku p. Joanna Kozub zapoznała zebranych z lokalnym rynkiem pracy, czynnikami wpływającymi na sytuację bezrobocia w regionie oraz zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi.

Pan Wicestarosta Andrzej Cieśla pogratulował młodzieży  i pracownikom za zaangażowanie i wkład w realizację imprezy.

Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni do degustacji przygotowanych wyrobów i deserów.

Opublikowano: 13 lutego 2020 12:27

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 203

Wszelkie prawa zastrzeżone © Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony